homebestuurredactiejan mesprijsarchief gildetromcontact gildetromlinks gildetrom
line
Cover de gildetrom 2 2018

Ter inleiding

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift 'De Gildetrom' uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

 

Van de redactie

Met groot genoegen kan ik u laten weten dat de redactie bijna weer op volle sterkte is. Na de opvolging van Jeanne Pennings door Jan Meulemeesters is voorzien in de vacature van kringredacteur voor Peelland. In dit nummer ziet u een korte introductie van Jan, ik prijs mij gelukkig een redacteur in ons midden te hebben met veel journalistieke ervaring. Ook vanuit de kring Kempenland is een voordracht gekomen voor de opvolging van Piet van de Wiel die jarenlang en trouw de functie van kringredacteur voor Kempenland heeft vervuld. Binnenkort vindt het kennismakingsgesprek plaats, ik zie dat vol vertrouwen tegemoet.

Overigens is het wel zo dat in deze editie helaas geen kringnieuws van Kempenland is geplaatst, omdat er geen vervanging dan wel waarneming mogelijk was. De In Memoriams uit de kring Kempenland zijn wel gepubliceerd. Het is wellicht een schrale troost maar in de volgende editie zal heel veel nieuws uit Kempenland te zien zijn.

Tot slot, als u artikelen en foto’s aanlevert voor De Gildetrom gaat de redactie ervan uit dat wij die vrijuit kunnen publiceren zonder dat er, bij ons niet bekende, claimrechten van derden op rusten. Onderaan het colofon is een stukje tekst geplaatst waarin is vastgelegd dat aangeleverde kopij ‘vrij van rechten’ moet zijn. Als u hier vragen over hebt, neem dan contact op met mij dan wel uw kringredacteur. Ik wens iedereen opnieuw veel kijk- en leesplezier toe.

Floris van Woensel

Hoofdredacteur

 

Over de coverfoto

De concentratie en aandacht, en wie weet enige gezonde spanning, zijn te lezen op het gezicht van deze jonge vendelier die meedeed aan het indoor jeugdtoernooi op 
4 maart 2018 in Moergestel.


inhoud de Gildetrom nummer 2-2018

Contact

P. (Peter) Lathouwers
Pastoor Castelijnsstraat 33
5423 SP Handel
Tel. 0492-323940

email 

 

copyright Stichting De Gildetrom Logon

webdesign www.olafs.nl