homebestuurredactiejan mesprijsarchief gildetromcontact gildetromlinks gildetrom
line
Cover de gildetrom 2 2019

Ter inleiding

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift 'De Gildetrom' uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

 

Voorwoord

Beste lezers,

Helaas begint dit voorwoord met de het droevige bericht dat onze secretaris van De Gildetrom Peter Lathouwers (64) op maandag 13 mei is overleden. We gaan hem missen en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

In de vorige uitgave konden we vermelden dat er een nieuwe kringredacteur is voor Kring Kempenland. Helaas kunnen we dit nog niet melden voor Kring Peelland. Alhoewel het bestuur van de kring naarstig op zoek is, is er nog niemand bereid gevonden om deze functie in te vullen. Het is dankzij de goede onderlinge samenwerking en ondersteuning vanuit de kringen dat we De Gildetrom tijdig en in deze mooie vorm kunnen uitgeven. 

Daarom bij deze een oproep aan alle gildebroeders en -zusters binnen Kring Peelland om zich aan te melden bij het kringbestuur voor de vacature van kringredacteur voor de Kring Peelland. Als u vooraf graag meer informatie wilt inwinnen, schroom dan niet om me te mailen (hoofdredactie@degildetrom.nl) of te bellen (06-51395608). Samen kunnen we dan er voor zorgen dat de artikelen en verhalen uit Kring Peelland gepubliceerd blijven in dit blad.

Deze uitgave staat weer vol met bijzondere momenten. De Koningsdag, wisselingen van bestuursleden en belevingen tijdens vieringen en wedstrijden.
Graag moedig ik u aan om niet alleen de artikelen van uw eigen kring te lezen, maar ook die van de andere kringen. 

De redactie wenst u veel leesplezier.


Gert van Elderen

Over de coverfoto

Annie Maas is met de overname van het federatiesecretariaat namens de NBFS één van de vijf Brabantse afgevaardigden naar de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden (EGS) geworden. Naast het Europees Schutterstreffen is er één keer per jaar een zitting van het Generaal Kapittel van de Orde en twee keer per jaar vindt een algemene vergadering van de EGS plaats. Dit voorjaar viel haar de eer te beurt om daarbij aanwezig te zijn.
inhoud de Gildetrom nummer 2-2019

Contact

Secretariaat.

email 

 

copyright Stichting De Gildetrom Logon

webdesign www.olafs.nl