homebestuurredactiejan mesprijsarchief gildetromcontact gildetromlinks gildetrom
line


Uitreiking Jan Mesprijs 2012

Door: Jan van Gelooven

Op maandag 27 mei 2013 werd de vergadering van het gilde Sint Joris uit Goirle "overvallen" door enkele bestuursleden van ons lijfblad "De Gildetrom". De hoofdman, Sjef Hoogendoorn, werd tijdelijk van een leidend voorwerp een meewerkend voorwerp. De voorzitter van de Stichting De Gildetrom, Wim Bisschoff, nam het woord en legde de vergadering het doel van dit bezoek uit. De jury van de Jan Mesprijs had namelijk aan het stichtingsbestuur voorgesteld om aan Sjef Hoogendoorn deze prijs toe te kennen voor het artikel "Jeugd en de gilden" bladzijde 77 van de editie 2012.

In haar juryrapport stelde de jury, bestaande uit Peter Lathouwers, Paul Spapens en Joke van Gils dat:  "Dit artikel een gedurfd en warm pleidooi is voor een mentaliteitsverandering binnen het gilde ten aanzien van de jeugd. Het standpunt van de auteur is vernieuwend, het is een soort manifest voor de jeugd bij het gilde. Het artikel pleit voor een traditie zonder vooringenomenheid en is doordesemd met nieuwe ideeën. De auteur schrijft krachtig en overtuigend, het artikel heeft een goede structuur en verzandt niet in wollige taal. De auteur houdt de gilden een spiegel voor en neemt geen blad voor de mond. Tegelijkertijd maakt de auteur de lezer duidelijk dat een plaatselijke samenleving zonder een gilde verarmend is. En met deze oordelen uit het juryrapport is het bestuur van de stichting De Gildetrom het van harte eens. Vandaar dat het bestuur in zijn vergadering van 6 maart 2013 unaniem besloten heeft het artikel van Sjef Hoogendoorn “Jeugd en de gilden” te bekronen met de Jan Mesprijs 2012. In zijn dankwoord stelt Sjef dat hij het artikel geschreven heeft vanuit een stellige overtuiging dat ook bij de jeugd de idealen van het gilde opgeld doen vinden. Vanuit zijn openhartigheid en geloof in de jeugd heeft hij dit artikel geschreven in de hoop dat velen binnen het gildewezen zijn ideeën na zullen volgen.

Met de uitreiking van deze Jan Mes-prijs is hij weer terug in Goirle, waar het eens begonnen is vanuit een initiatief van de naamgever Jan Mes.

Het is een uitdaging voor alle schrijvers van artikelen om te proberen deze prijs volgend jaar elders, in het verspreidingsgebied van De Gildetrom, te laten vallen


 

Nieuws

Heeft u zich al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?

Neen? Geeft u zich dan nu op met uw e-mailadres:

nieuwsbrief(_AT_)degildetrom.nl

 

 

copyright Stichting De Gildetrom Logon

webdesign www.olafs.nl